Diskussion

Unbribable Bosnia and Herzegovina?

Partner: Heinrich-Böll-Stiftung, Humboldt Universität zu Berlin, Südosteuropa-Gesellschaft e.V.

Am 26.01.2015, 18:00 Uhr

Ort: Berlin, Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstrasse 8

ZS BerlinBosnien und Herzegowina